Ochrona antykorozyjna – zabezpieczenie stali przed korozją

Przedsiębiorstwo BRESTON jako producent wysokiej jakości materiałów do ochrony stali przed korozją oferuje również kompleksowe usługi związane z ochroną antykorozyjną. Odpowiednie zabezpieczenia stali przed korozją wykonujemy na terenie całego kraju, wykorzystując do tego celu odpowiednie systemy malarskie: rozpuszczalnikowe lub wodne.

Czym jest korozja?

Niezamierzone, odbywające się zazwyczaj stopniowo niszczenie metalu, powstające na skutek elektrochemicznego lub chemicznego oddziaływania czynników środowiskowych to właśnie jest korozja. Takie działanie może przejawiać się w różny sposób, począwszy od zmian w wyglądzie, aż do całkowitego rozpadu materiału. Korozja jest pojęciem ogólnym, które odnosi się do procesu niszczenia metali i ich stopów. Najczęściej są to stalowe konstrukcje, metalowe elementy różnorodnych urządzeń i pokrycia dachowe oraz wiele innych. Działanie korozji powoduje osłabienie trwałości konstrukcji metalowych, zmniejsza walory estetyczne wyrobów, a w przypadku opakowań produktów spożywczych (konserwy, gotowe zupy w puszkach) powoduje całkowitą ich nieprzydatność do spożycia. Z uwagi na to, że jest to bardzo poważny problem gospodarczy powodujący wymierne straty, dlatego tak ważne znaczenie ma prawidłowo wykonane zabezpieczenie przed korozją. Rozróżnia się dwa rodzaje korozji: chemiczną oraz elektrochemiczną.

Korozja chemiczna

Ten rodzaj korozji polega na bezpośredniej reakcji metalu z wywołującym ją agresywnym czynnikiem, którym może być na przykład tlen. W tym przypadku mamy do czynienia z utlenianiem żelaza do jego tlenków w wysokiej temperaturze. Proces korodowania rozpoczyna się na powierzchni nieosłoniętej konstrukcji stalowej, wraz z biegiem czasu obejmując coraz to głębsze warstwy. Następstwem korozji może być przekształcenie się metalu w produkty korozyjne odznaczające się właściwościami chemicznymi, mechanicznymi i strukturalnymi zupełnie odmiennymi od parametrów technicznych stali. W rezultacie dochodzi do stopniowego zmniejszenia się przekroju poprzecznego wyrobu. Jednak utlenianie metalu do jego tlenków nie zawsze jest procesem szkodliwym. Korozja chemiczna atakuje najczęściej całą powierzchnię stykającą się z określonym czynnikiem. Nie stanowi ona na ogół zbyt dużego zagrożenia dla konstrukcji i przedmiotów metalowych w przypadku niezbyt wysokich temperatur. Jeśli utworzona warstwa tlenku jest dostatecznie zwarta i w miarę mocno związana z powierzchnią konstrukcji, następuje ochrona metalu przed dalszym utlenianiem. Proces, w wyniku którego doszło do utworzenia takiej warstwy, nazywamy pasywacją i dotyczy przede wszystkim glinu, choć jest to metal o dużej reaktywności. W podobny sposób można wytworzyć specyficzną ochronną warstwę na powierzchni innych metali, również stali. W tym przypadku proces ten nazywamy oksydacją, stosowaną czasami jako naturalną ochronę antykorozyjną.

Korozja elektrochemiczna

Skutkiem działania lokalnych ogniw galwanicznych tworzących się na powierzchni metalu w momencie zetknięcia z wilgocią, która pełni rolę elektrolitu jest korozja elektrochemiczna. Lokalne ogniwa powodujące korozję powstają zazwyczaj w wyniku:

  • długotrwałego stykania się ze sobą dwóch elementów metalowych,
  • długotrwałego stykania się składników niemetalicznych np. węgla z metalem,
  • niejednorodnego pokrycia metalu warstwą tlenku,
  • kontaktu metalu z elektrolitem o różnorodnym składzie np. roztworem posiadającym odmienne stężenie tlenu w różnych częściach objętości, co powoduje tworzenie się ogniw stężeniowych.

Najczęściej elektrolitem jest woda opadowa lub wilgoć kondensująca na powierzchni metalu. Podczas kontaktu z wilgocią powstaje ogniwo stężeniowe, które powoduje szybkie utlenianie i w rezultacie dochodzi do zaawansowanej korozji.

Korozja stopów żelaza w różnych środowiskach

Przykładem metalu nietrwałego jest żelazo, które w naturalnym środowisku łatwo ulega korozji. Dla stopów żelaza korozja atmosferyczna jest najbardziej rozpowszechnionym procesem niszczenia. Wpływ na to ma przede wszystkim mikroklimat, temperatura, wilgotność powietrza, intensywność opadów oraz działalność człowieka, która wprowadza niekorzystne zmiany w atmosferze poprzez wprowadzenie do niej agresywnych zanieczyszczeń. Czysta atmosfera praktycznie nie wywołuje korozji w miejscach o bardzo małej ilości opadów. W zależności od warunków występujących w danym środowisku proces korozji jest mniej lub bardziej intensywny. Przy czym najbardziej szkodliwy dla stopów żelaza jest dwutlenek siarki pochodzący ze spalin.

Ochrona metali przed korozją

Prawidłowa ochrona stali przed korozją powinna polegać na odpowiednim zabezpieczeniu konstrukcji stalowych. Dlatego firma BRESTON proponuje kompleksowe usługi antykorozyjne z wykorzystaniem najnowocześniejszych i zarazem najbardziej efektywnych sposobów ochrony stali przed korozją. Zastosowanie tego typu zabezpieczeń pozwala skutecznie zahamować i przeciwdziałać zjawisku korodowania, przedłużając w ten sposób żywotność wyrobów stalowych.

Specjalizujemy się w innowacyjnych zabezpieczeniach antykorozyjnych:

  • konstrukcji i budowli inżynieryjnych,
  • instalacji przemysłowych,
  • rurociągów przesyłowych,
  • konstrukcji mostów i wiaduktów,
  • różnego rodzaju zbiorników,
  • masztów energetycznych.

Dedykowane zabezpieczenia przed korozją wykonywane przez naszą firmę cechują się wysoką trwałością, niezawodnością oraz odpornością na starzenie i działanie czynników atmosferycznych.
W zależności od wpływu danego środowiska na intensywność korozji oraz pożądanego czasu trwania ochrony antykorozyjnej jesteśmy w stanie przygotować odpowiednią powłokę malarską, w sposób gwarantujący najlepsze efekty wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego stali. W tym celu stosujemy najwyższej jakości farby epoksydowe, poliuretanowe oraz alkidowe. Wykorzystywane przez nas preparaty charakteryzują się doskonałą przyczepnością do większości podłoży oraz stosunkowo krótkim czasem schnięcia.

Każda antykorozja wykonana jest przy wykorzystaniu odpowiednich norm ISO oraz naszego wieloletniego doświadczenia. Optymalnie dobieramy systemy malarskie o odpowiedniej do danego przeznaczenia grubości, co sprawia, że nasza ochrona przed korozją stanowi gwarancję długotrwałego zabezpieczenia konstrukcji ze stali. W ramach oferty zapewniamy również profesjonalne piaskowanie powierzchni stalowych i betonowych na obszarze całego kraju.

Biuro

ul. Szczepankowo 130,
61-306 Poznań

Kontakt

tel. +48 61 670 60 50
info@breston.pl

Więcej...