Technologie powłokowe

W ramach naszych działań wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje zabezpieczeń chemoodpornych – powłoka malarskie, posadzki zasypywane, laminaty chemoodporne oraz płytki Argelith. Stosowane przez nas technologie powłok możemy porównać pod względem:

  • odporności mechanicznej na ruch – odporność i trwałość powłoki w przypadku wystąpienia na ruchu ciągłego ruchu pieszego oraz kołowego.

POWŁOKA MALARSKA POSADZKA ŻYWICZNA LAMINAT PŁYTKA ARGELITH

 

  • odporność mechaniczna na uderzenia – wytrzymałość powłoki na odpryśniecie bądź uszkodzenia wynikające z upadku przedmiotów z wysokości.

POWŁOKA MALARSKA POSADZKA ŻYWICZNA LAMINAT PŁYTKA ARGELITH

 

  • odporność na szczególnie dyfuzyjne media – w przypadku mediów wyjątkowo dyfuzyjnych (m.in. kwas solny, rozcieńczalniki organiczne) oprócz samej odporności powłoki ważnym aspektem jest barierowość powłoki zapobiegająca powstawanie spęcznień i zmian twardości (degradacja powłoki odbywa się bez rozładu chemicznego spoiwa a w wyniku fizycznego rozpuszczenia spoiwa)

POWŁOKA MALARSKA POSADZKA ŻYWICZNA LAMINAT PŁYTKA ARGELITH

 

  • jednostkowy koszt realizacji powłoki – bez względu na wymagania dotyczące samej powłoki, finalnie Inwestor musi zmierzyć się z ostatnim ograniczeniem jaki jest budżet zadania (więcej = drożej).

POWŁOKA MALARSKA POSADZKA ŻYWICZNA LAMINAT PŁYTKA ARGELITH

 

Głównym czynnikiem decyzyjnym w zakresie odporności chemicznej powłoki stanowi spoiwo na którym powłoka chemoodporna bazuje. W ramach naszych realizacji bazujemy na spoiwach epoksydowych, epoksy-nowolakowych, winyloestrowych oraz winyloestrowo-nowolakowych. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę. Finalnie jednak cały czas rekomendujemy bezpośredni kontakt z nami w celu doboru właściwej powłoki.

  • epoksydy zapewniają skuteczną ochronę chemiczną dla mało- i średnio-zatężonych mediów nieorganicznych. W tym zawiera się m.in. ścieki komunalne, rozcieńczone kwasy nieorganiczne, rozcieńczone ługi, roztwory większości soli nieorganicznych oraz środki używany w motoryzacji – oleje, paliwa, płyny ekspoatacyjne.

  • epoksy-nowolaki – zmodyfikowane żywice epoksydowe zapewniające chemoodporność dla szeregu stężonym mediów nieorganicznych – kwasy (w tym kwas siarkowy 98%), ługi, roztwory soli. Powłoki dedykowane są do zastosowań w przemyśle chemicznym, z szczególnym wskazaniem na fabryki kwasu siarkowego oraz obiekty przerobu, zakłady uzdatniania wody, instalacje wody gorącej oraz instalację produkcji kwasów nieorganicznych i ługów.

  • winyloestry – żywice winylosterowe to grupa żywic wyspecjalizowana na wykonywanie powłok w obiektach ogólnej produkcji chemicznej z szczególnym wskazaniem na tace pod instalacjami (narażenie na zaleganie materiałów, możliwe zrzuty ogrzanych materiałów, reakcje chemiczne po zmieszaniu się ścieków z różnych etapów produkcji) oraz galwanizernie i cynkownie. Spoiwo charakteryzuje wyższa ogólna odporność chemiczna niż epoksydy i epoksy-nowolaki, szczególnie w ujęciu mediów w podwyższonych temperaturach.

  • winyloestrowo-nowolaki – żywice o najwyższej ogólnej odporności chemicznej, zachowujące odporność w podwyższonych temperaturach. Z powodzeniem stosowane na obiektach produkcji organicznej, zawiera się w tym obiekty przerobu kwasów organicznych, rozcieńczalników oraz materiałów utleniających.

 

 

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Przedstawicielem (Przenieś na podstronę Kontakt).

 

Biuro

ul. Szczepankowo 130,
61-306 Poznań

Kontakt

tel. +48 61 670 60 50
info@breston.pl

Więcej...