Badania

Badania betonu, powłok  chemoodpornych, środowiska

W ramach współpracy z firmami wykonawczymi, Generalnymi Wykonawcami oraz Inwestorami oferujemy kompleksowe badania wytrzymałości betonu oraz powłok chemoodpornych. Pomiary wykonują pracownicy posiadający właściwe przeszkolenie wykorzystując specjalistyczne przyrządy pomiarowe.

Przeprowadzane badania:

  • pomiar przyczepności powłok do betonu metodą pull-off

   Pull-off jest badaniem określającym siłę jaką należy przyłożyć aby nastąpiło oderwanie warstwy badanego materiału. Na badanym podłożu (posadzka/ściana) wyznacza się miejsca pomiarowe do których przyklejony zostaje metalowy krążek (tzw. grzybek) o średnicy 50mm. Po związaniu kleju wykonuje się właściwe badanie – krążek umieszcza się w uchwycie, do którego następnie przyłożona zostaje siła. Wartość siły przy której krążek ulega oderwaniu opisuje wytrzymałość podłoża betonowego.

 

  • pomiar wytrzymałości betonu metodą sklerometryczną

   Test jest wykonywany w celu określenia twardości powierzchniowej betonu. Badanie wykorzystuje młotek Schmidta, który uderzając o powierzchnie betonu z odpowiednią siłą mierzy liczbę odbicia tj. wielkość na jaką trzpień odbije się po uderzeniu. Badanie pozwala na szybką ocenę jednorodności warstwy powierzchniowej betonu. Dokładną metodykę pomiaru opisuje instrukcja 210 Instytutu Techniki Budowlanej (1977) oraz w normy PN-74/B-06262 i PN-EN 12504-2.

 

  • pomiar grubości powłok na betonie (metoda niszcząca)

   Wykonanie testu grubości powłok na betonie jest badaniem inwazyjnym (powłoka podczas badania zostaje uszkodzona). Badanie wykonuje się przez nacięcie powłoki pod określonym kątem przez ostrze. Na podstawie trygonometrii (kąt nacięcia i szerokość nacięcia) urządzenie badawcze oblicza grubość warstwy.

 

  • pomiar wilgotności betonu – metoda karbidowa

   Metoda karbidowa opiera się na określeniu wzrostu ciśnienia w naczyniu pomiarowym w wyniku reakcji karbidu z wodą (zawartą w betonie, niezwiązaną). W celu wykonania pomiaru należy wykuć otwór w betonie w celu pobrania próbki podłoża. Wymagana masa próbki to min. 10g. Pobrany materiał jest następnie kruszony w celu uzyskania pyły betonowego. Materiał wraz z ampułką karbidową oraz kulami metalowymi następnie zostaje umieszczony w hermetycznie zamykanym naczyniu pomiarowym. Zamknięty pojemnik potrząsa się przez czas ok. 5minut – w tym czasie metalowe kulki rozbijają szklaną ampułkę, uwolniony karbid reaguje z wodą. Produktem reakcji jest gaz wywołujący wzrost ciśnienia w naczyniu. Na podstawie wielkości wzrostu ciśnienia określona zostaje wilgotność podłoża betonowego.

 

  • pomiar stężenia substancji w przestrzeniach zamkniętych

   Sprawdzenie stężenia gazów niebezpiecznych przed rewizjami wnętrz aparatów hermetycznych – zbiorniki, reaktory, mieszalniki.

 

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Przedstawicielem (Przenieś na podstronę Kontakt).

Biuro

ul. Szczepankowo 130,
61-306 Poznań

Kontakt

tel. +48 61 670 60 50
info@breston.pl

Więcej...