Badania

Badania stali, powłok  chemoodpornych, środowiska

W ramach współpracy z firmami wykonawczymi, Generalnymi Wykonawcami oraz Inwestorami oferujemy kompleksowe badania wytrzymałości podłoża stalowego oraz powłok chemoodpornych. Pomiary wykonują pracownicy posiadający właściwe przeszkolenie wykorzystując specjalistyczne przyrządy pomiarowe.

Przeprowadzane badania:

  • pomiar przyczepności powłok do stali metodą pull-off

   Pull-off jest badaniem określającym siłę jaką należy przyłożyć aby nastąpiło oderwanie warstwy badanego materiału. Na badanym podłożu wyznacza się miejsca pomiarowe do których przyklejony zostaje metalowy krążek (tzw. grzybek) o średnicy 50mm (dla stli dopuszczalne jest wykorzystanie innych średnic). Po związaniu kleju wykonuje się właściwe badanie – krążek umieszcza się w uchwycie, do którego następnie przyłożona zostaje siła. Wartość siły przy której krążek ulega oderwaniu opisuje przyczepność do podłoża.

  • pomiar grubości powłok na stali (metoda nieniszcząca)

  • pomiar szczelności powłok na stali oraz połączeń spawanych z tworzyw sztucznych za pomocą poroskopu

  • pomiar stężenia substancji w przestrzeniach zamkniętych

Biuro

ul. Szczepankowo 130,
61-306 Poznań

Kontakt

tel. +48 61 670 60 50
info@breston.pl

Więcej...