Montaż instalacji rurociągów przemysłowych

BRESTON jako przodujące przedsiębiorstwo w zakresie wyspecjalizowanych usług dla przemysłu oferuje montaż instalacji i rurociągów przemysłowych wraz z dedykowaną armaturą. W ramach montażu instalacji przemysłowych funkcjonuje montaż maszyn i urządzeń przemysłowych oraz wykonanie niezbędnych przyłączy. Zatrudnieni w BRESTON fachowcy w sposób profesjonalny wykonają między innymi instalacje:

 • elektryczne,
 • pneumatyczne,
 • hydrauliczne wraz z pracami spawalniczymi i montażowymi rur parowych, wodnych i gazowych,
 • wentylacyjne wraz z odpowiednią klimatyzacją.

Montaż i demontaż maszyn i urządzeń (instalacji) przemysłowych

Realizacja skomplikowanych prac związanych z montażem i demontażem maszyn i urządzeń przemysłowych wymaga ogromnego doświadczenia w tym zakresie. Dlatego warto zastanowić się nad powierzeniem ich wysoko wyspecjalizowanej firmie BRESTON, realizującej kompleksowe usługi instalacyjne w sposób szybki i efektywny: bez zbędnych przestojów w różnorodnych obiektach przemysłowych, jako projektu cząstkowego, na przykład hala produkcyjna lub magazynowa oraz projektu dotyczącego całych linii przemysłowych. Nasze specjalistyczne usługi dedykujemy takim branżom jak:

 • przemysł stoczniowy,
 • przemysł paliwowy,
 • przemysł celulozo-papierniczy i włókienniczy,
 • przemysł obrabiarkowy,
 • przemysł środków transportu,
 • przemysł energetyczny,
 • przemysł chemiczny,
 • przemysł spożywczy,
 • przemysł poligraficzny,
 • przemysł paszowy i utylizacyjny,
 • przemysł poligraficzny,
 • i wielu innym działom gospodarki.

W ramach montażu urządzeń przemysłowych wykonujemy wspomniane już układy wentylacyjne i klimatyzacyjne, zabudowy maszyn oraz montaż bojlerów, silosów i generatorów.

Montaż armatury przemysłowej

W zakres prowadzonych przez nas prac dotyczących instalacji przemysłowej i rurociągów przemysłowych wchodzą również kompleksowe dostawy i roboty montażowe armatury przemysłowej oraz elementów ciśnieniowych rurociągów:

 • węży wysokociśnieniowych, wielowarstwowych,
 • przepustnic, zaworów zwrotnych i kulowych,
 • zasuw,
 • kompensatorów i koszy ssawnych,
 • podparć i zawieszeń rurociągów,
 • rur, kształtek i różnorodnych zbiorników stalowych i z tworzyw sztucznych.

Montaż instalacji rurociągów przemysłowych

Przewód rurowy zmontowany z rur i łączników (np. trójników, złączek i kolanek) oraz armatury (np. manometrów, zaworów i wodowskazów) ułożony na specjalnych podporach lub w ziemi to inaczej rurociąg przeznaczony do przepływu cieczy, w tym np. ropy naftowej, wody i mleka oraz gazów, w tym np. powietrza i gazu ziemnego. Rurociągiem z transportem hydraulicznym lub pneumatycznym można transportować ciała stałe. Najczęściej spotykane instalacje rurociągów przemysłowych są wykonane z rur stalowych, mosiężnych, betonowych, ceramicznych i z tworzyw sztucznych. Największe znaczenie dla życia człowieka mają różnorodne magistrale, których nazwy mówią same za siebie: ropociąg, gazociąg i wodociąg.

Rurociągi przemysłowe stalowe

BRESTON jako producent i wykonawca montażu kompletnej instalacji rurociągów przemysłowych stalowych zapewnia bezpieczną ich eksploatację zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE obowiązującej z dniem 19.07.2016 roku i normami EN13480, EN10253, EN13445 oraz dedykowanymi standardami. Każdy nasz rurociąg jest oznaczony znakiem jakości CE z numerem jednostki certyfikującej odpowiednim dla określonej inwestycji. Instalacja stalowych rurociągów przemysłowych BRESTON to zazwyczaj niezwykle złożony i wieloetapowy proces montażowy realizowany przez wysoko wykwalifikowanych pracowników z wiedzą, umiejętnościami i predyspozycją do prowadzenia tego typu inwestycji. Przekłada się to na bezpieczną i niezawodną realizację montażu instalacji przemysłowych rurociągów stalowych z efektywną korzyścią dla klienta.

BRESTON – projekty, produkcja i montaż

W zależności od zapotrzebowania jesteśmy w stanie zaprojektować każdy rodzaj instalacji rurociągów przemysłowych stalowych, wyprodukować i dokonać profesjonalnego montażu. Nasze produkty i usługi to między innymi:

 • budowa i montaż najwyższej jakości instalacji rurociągów przemysłowych stalowych dedykowanych każdej branży, gdzie są one niezbędne,
 • instalacje kogeneracji – proces umożliwiający efektywniejsze wykorzystanie zużywanego paliwa poprzez odzysk ciepła pochodzącego ze spalin, co pozwala na wyraźne korzyści środowiskowe i finansowe,
 • instalacje oleju termalnego,
 • rurociągi parowe,
 • rurociągi chemiczne i paliwowe,
 • instalacje gazowe,
 • instalacje farmaceutyczne,
 • instalacje przemysłu spożywczego,
 • układy ORC (z ang. Organic Rankine Cycle) – powszechnie używana woda została zastąpiona przez nietypowy czynnik, którego przemiana ze stanu ciekłego w gazowy odbywa się w zdecydowanie niższej temperaturze, co pozwala pozyskać ciepło z procesu spalania biomasy, z ciepła stanowiącego odpad przemysłowy, ze źródeł geotermalnych, z różnorodnych kolektorów słonecznych. Pozyskane niskotemperaturowe ciepło poprzez pracę użyteczną może być przekształcone w energię elektryczną.

Ponadto wykonujemy spawanie rur kwasoodpornych, modernizujemy i wykonujemy instalacje kotłowni przemysłowych.

Biuro

ul. Szczepankowo 130,
61-306 Poznań

Kontakt

tel. +48 61 670 60 50
info@breston.pl

Więcej...